Krav til kvalitet.

Hva som er et pent juletre varierer fra person til person.


                 
Om du vil ha det stort eller lite, bredt eller smalt, gran eller edelgran er en smak sak. 

Det viktigste er at du selv er fornøyd ( å selvsagt din bedre halvdel som sitter hjemme å venter på at du skal komme hjem med årets tre) :-)
Uavhengig av dette bør du se etter:

At fargen er ensartet med tett og fyldig nålsetting.

Det bør være et naturlig forhold mellom høyde og bredde.

Bredden skal ikke være større enn høyden.

Omkretsen skal være jevn, og det samme skal avsmalningen mot toppen være.

Greinkransene skal være jevnt fordelt.

Avstanden mellom greinkransene skal ikke være for stor, men slik at treet virker tett og fyldig.

Treet skal ha en rett stamme og bare ett toppskudd.

Treet skal være symmetrisk med jevn fordeling av greinene rundt hele treet.

Det skal ikke forkomme knekte eller døde greiner.


Slik måles høyden

Juletreets høyde måles fra sagsnittet og til det punktet på toppskuddet hvor øverste greinkrans kan nå, når disse bøyes opp langs toppskuddet.