Fakta om gården.

….bortover til høyre og oppover der ligger Bjørvik….

Skal man være litt mer presis ligger gården på Stadsbygd i Indre Fosen kommune

ca. 3 km fra Stadsbygd sentrum, i Bælingsveien 123.

 


Gården er i dag et typisk småbruk hvor vi har de siste 30 årene drevet med kornproduksjon.

 

Da gården ble overtatt av yngre krefter i år 2000, ble det startet opp med juletreproduksjon i liten skala. Siden da har vi økt fra å plante ca 800 planter til idag med ca 3000 planter hvert år.

 I all hovedsak er det norsk gran som er plantet, men har de siste årene også begynt med fjelledelgran, som jeg nå har en del av til salgs i år.