Priser.

 


Priser 

Norsk gran: 300,-kr
Edelgran: 500,-kr 


Har du tenkt på fuglene til jul?
Julenek: 30,-kr pr.stk eller 2 for 50,-kr 

Betaling via Vipps eller kontant.